Relacje Inwestorskie

O spółce

O spółce

Crowder spółka z o.o. to fintech działający na styku usług finansowych i nieruchomości. Powstanie firmy spowodowane jest deregulacją tych rynków oraz rewolucją technologiczna jaka ma miejsce w świecie dzięki pojawieniu się technologii block-chain.
zobacz więcej
Strategia

Strategia

Pomagamy inwestorom wycisnąć więcej ze swoich nadwyżek finansowych, a deweloperom na znalezieniu elastycznego finasowania dla swoich projektów i ich szybkiej sprzedaży po komercjalizacji. Działamy na rynkach z pogranicza usług finansowych i nieruchomości, a nasza strategia, opiera się na dwóch filarach: rozwoju biznesu finansowania społecznościowego reprezentowanego przez platformę Crowder.PRO oraz rozwoju platformy tokenizacji aktywów Crowdex.PRO.
zobacz więcej
Emisje akcji i tokenów

Emisje akcji i tokenów

W tej sekcji prezentujemy informacje o aktualnych i planowanych emisjach akcji. Obecnie, przygotowywana jest  pierwsza emisja akcji Crowder sp. z o.o. (po przekształceniu w SA) na platformie crowdfundingowej Beesfund SA (www.beesfund.com), która odbędzie się w IIQ 2022 roku. Znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje związane z tą emisją i innymi, o ile Spółka podejmie decyzje o ich przeprowadzeniu. W tej sekcji znajdą się także informacje o tokenach jakie ma zamiar emitować Spółka.
zobacz więcej
Raporty

Raporty

Nie jesteśmy jeszcze spółką notowaną na GPW, ale mając na względzie potrzeby naszych obecnych i przyszłych akcjonariuszy będziemy w tej sekcji prezentować raporty bieżące i okresowe.
zobacz więcej
Kalendarium

Kalendarium

W sekcji Kalendarium zawarta są informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy, w tym emisjach akcji. 
zobacz więcej
Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Crowder sp. z o. o. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu piastuje założyciel spółki dr Grzegorz Mizerski. Jednakże, w związku z planami przekształcenia Spółki w SA zarząd ulegnie poszerzeniu. W zakładce prezentujemy  pełne sylwetki członków zarządu, sylwetki poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zakres ich odpowiedzialności, krótki rys biograficzny oraz historię ich obecności w Spółce.
zobacz więcej
Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

W tej sekcji prezentujemy szczegółową strukturę akcjonariatu Crowder SA w podziale na liczbę posiadanych akcji oraz liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
zobacz więcej
Dywidenda

Dywidenda

Jesteśmy spółką typu growth niż value, dlatego pierwsze wypłaty dywidend planowane są dopiero  za kilka lat. W tej sekcji znajdą się informacje o planowanych wypłatach dywidend przez Spółkę w poszczególnych latach, wraz z uwzględnieniem procentu wypłaty z zysku przypadającego na akcjonariusza.
zobacz więcej
Dane finansowe

Dane finansowe

Prezentujemy bieżące oraz historyczne dane finansowe Spółki, także w podziale na dwie nogi biznesowe: Crowder.PRO i Crowdex.PRO.
zobacz więcej
Notowania akcji spółki

Notowania akcji spółki

Ambicją naszą jest wprowadzenie akcji do obrotu publicznego z notowaniami na New Connect. W tej sekcji będziemy prezentować bieżący kurs akcji oraz historię notowań akcji Crowder SA.
zobacz więcej
Materiały dla Inwestorów

Materiały dla Inwestorów

Dbając o efektywną i przejrzystą politykę informacyjną, przedstawiamy wszystkie cykliczne prezentacje oraz materiały inwestorskie opublikowane przez Spółkę.
zobacz więcej
Materiały wideo

Materiały wideo

Prezentujemy materiały wideo dotyczące Spółki, zarówno te z webinarów organizowanych przez Spółkę, materiały wideo prezentujące komentarze przedstawicieli Spółki na temat wyników, planów i naszej strategii czy inicjatyw biznesowych, rynków, na których działamy oraz wybrane materiały reklamowe.
zobacz więcej
Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Prezentacja narzędzi wspierających efektywne zarządzanie Spółką, skuteczny nadzór nad nią, przejrzystą komunikację Spółki oraz poszanowanie praw akcjonariuszy.
zobacz więcej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W tej sekcji można zapoznać się z treścią ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty oraz podjęte uchwały, treść ew. sprzeciwów do podjętych uchwał, wzory pełnomocnictw oraz uchwały Rady Nadzorczej i inne dokumenty związane z sprawami korporacyjnymi.
zobacz więcej
Zawiadomienia

Zawiadomienia

Na niniejszej podstronie znajdą państwo zawiadomienia publikowane przez Crowder SA  zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw.
zobacz więcej
Media o Spółce

Media o Spółce

W tej sekcji prezentujemy publikacje o Spółce z różnych mediów, wywiady z zarządem czy omówienia lub analizy o Crowder.
zobacz więcej
Kontakt

Kontakt

Jesteśmy spółką transparentną. Dlatego, zależy nam na podtrzymywaniu relacji z naszymi inwestorami, akcjonariuszami i osobami zainteresowanymi informacjami z obszaru Relacji Inwestorskich czy inwestorami, którzy dopiero rozważają nabycie naszych akcji.  Zachęcamy do kontaktu.
zobacz więcej