Dywidenda

Jesteśmy spółką typu growth niż value, dlatego pierwsze wypłaty dywidend planowane są dopiero  za kilka lat. W tej sekcji znajdą się informacje o planowanych wypłatach dywidend przez Spółkę w poszczególnych latach, wraz z uwzględnieniem procentu wypłaty z zysku przypadającego na akcjonariusza.