Emisje akcji i tokenów

W tej sekcji prezentujemy informacje o aktualnych i planowanych emisjach akcji. Obecnie, przygotowywana jest  pierwsza emisja akcji Crowder sp. z o.o. (po przekształceniu w SA) na platformie crowdfundingowej Beesfund SA (www.beesfund.com), która odbędzie się w IIQ 2022 roku. Znajdziecie tutaj Państwo wszelkie informacje związane z tą emisją i innymi, o ile Spółka podejmie decyzje o ich przeprowadzeniu. W tej sekcji znajdą się także informacje o tokenach jakie ma zamiar emitować Spółka.