Kalendarium

W sekcji Kalendarium zawarta są informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy, w tym emisjach akcji.