Ład korporacyjny

Prezentacja narzędzi wspierających efektywne zarządzanie Spółką, skuteczny nadzór nad nią, przejrzystą komunikację Spółki oraz poszanowanie praw akcjonariuszy.