Notowania akcji spółki

Ambicją naszą jest wprowadzenie akcji do obrotu publicznego z notowaniami na New Connect. W tej sekcji będziemy prezentować bieżący kurs akcji oraz historię notowań akcji Crowder SA.