Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

W tej sekcji można zapoznać się z treścią ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty oraz podjęte uchwały, treść ew. sprzeciwów do podjętych uchwał, wzory pełnomocnictw oraz uchwały Rady Nadzorczej i inne dokumenty związane z sprawami korporacyjnymi.