Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Crowder sp. z o. o. jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu piastuje założyciel spółki dr Grzegorz Mizerski. Jednakże, w związku z planami przekształcenia Spółki w SA zarząd ulegnie poszerzeniu. W zakładce prezentujemy  pełne sylwetki członków zarządu, sylwetki poszczególnych członków Rady Nadzorczej, zakres ich odpowiedzialności, krótki rys biograficzny oraz historię ich obecności w Spółce.