Witamy na Crowdex.PRO ? platformie tokenizacji aktywów opartej na technologii na block-chain.
Zapraszamy wkrótce

Dla wszystkich zainteresowanych inwestycjami w tokeny zdigitalizowanych nieruchomości, długu, wizerunku mamy ofertę powitalną.

Zostaw mail, aby dostać prezent.

REAL ESTATE CROWDLENDING INVESTMENT PLATFORM

High profitable loans. Stable return. Mortgage secured.

I want to

INVEST

In Property-Backed Business Loans in Poland

I want to 

BORROW

for my investment

Check and try it out.

How does the Crowder.PRO operate?

Crowder.PRO

Aktualne oferty

CROWDLENDING PROFITABILITY CALCULATOR


ON THE DEPOSIT YOU EARN

at an interest rate of 0.8% /year

Earn

100 EUR

Średnie roczne oprocentowanie lokat stan na IV kw. 2020 r. wg portalu najlepszelokaty.pl tworzonego na bazie danych GUS, NBP i RPP. Zysk brutto przed podatkiem Belki (19% od zysku)

INVESTING IN A CROWDLENDING LOAN

at an interest rate of 10% /year

Earn

3000 pln

Gross profit (before tax) on the loan granted during the loan period.

See what services we offer

Discover the benefits of Crowder.PRO

Attractive profit rate

0.5% per year on a your bank deposit or? 10% per annum from a loan through a Crowder.PRO?
Sounds attractive?
With us you get the opportunity to rent your savings profitability and securely to developers operating in the real estate market many times the available offers

Diversification of the investment portfolio

Crowder.PRO is an opportunity to effectively diversify your investment portfolio. You lend money to proven developers to quickly earn at a high interest rate. Crowdlending platforms have been operating around the world for years, allowing you to earn even on small surpluses. Thanks to the Spanish Housers.co, nearly 125,000 investors have already earned more than ?50 million.

Repayment security

Renting money to selected polish developers via Crowder.PRO is safe, because we apply to borrowers the strictest obligations available in the Polish legal system. Especially for our users we have built a three-stage collateral system operated by a reputable law independent consultant, KRW Legal (www.krwlegal.pl).

Product simplicity

The platform offers
a simple investment product: loans to developers who carry out their projects at a profit, which they share with lenders, with a secure system of their return. Crowder's offer does not require specific knowledge and is understandable to all who do not have specialist knowledge of the real estate market.

Investments in the real estate market ? from 100 EUR

You don't have to invest tens or even hundreds of EUR to take advantage of the attractive real estate market in Poland. You can invest your overs from 100 EUR. Test and check.

Identity verification and document signing - 100% online

You don't have to leave the house to make an investment. We use the world's most innovative  identity identification and document signing technology. The whole process is 100% online and takes no more than 5 minutes

Scoring system

We use our own advanced scoring system for anal yzing investment projects reported by developers with a machine learning a AI technology. Each project has a rating that allows us to know if the project is profitable and safe.

Advanced User Panel

We offer a user-friendly and intuitive dashboard, thanks to which each user has easy access to many statistics, documents and information from the progress of work in projects in which he invested.

Using the platform ? always free

Use of the platform by lenders ? is and always will be free of charge

Why register?

The account will allow you to familiarize yourself with the investment offers from Polish real estate market. It makes it easier to rent money, manage it, control after granting a loan. Free registration takes a few minutes.

Dlaczego warto się zarejestrować?

Konto umożliwi zapoznanie się z ofertami inwestycyjnymi, korzystanie z wielu funkcjonalności platformy.
Ułatwia wynajem pieniędzy, zarządzanie nimi, w tym kontrolę po udzieleniu pożyczki.
Rejestracja jest bezpłatna i trwa kilka minut.

Co oferujemy?

0,8% rocznie na lokacie bankowej czy 10% rocznie z projektu deweloperskiego na Crowder.PRO? Brzmi atrakcyjnie? U nas otrzymujesz możliwość zyskownego i bezpiecznego wynajmu swoich oszczędności dla deweloperów działających na rynku nieruchomości - już od 500 zł.

Jakie korzyści dla pożyczkodawcy?

Crowder.PRO to możliwość zyskownego i bezpiecznego ulokowania nadwyżek finansowych, to atrakcyjna dywersyfikacja portfela inwestycyjnego 100% on-line. Wypożyczasz pieniądze sprawdzonym deweloperom, aby szybko zarobić na wysokim oprocentowaniu.

Platformy crowdlendingowe od wielu lat działają na całym świecie, pozwalając zarabiać nawet na drobnych nadwyżkach. Tak działa m.in. hiszpańska platforma Housers.com, dzięki której już blisko 125 tysięcy użytkowników zarobiło ponad 50 milionów EURO. 

Bezpieczeństwo spłaty dla wynajmujących pieniądze

Wypożyczanie pieniędzy na Crowder.PRO jest bezpieczne, bowiem stosujemy wobec pożyczkobiorców najsurowsze zobowiązania dostępne w polskim systemie prawnym. 

Specjalnie dla naszych użytkowników zbudowaliśmy trzystopniowy system zabezpieczeń obsługiwany jest przez renomowaną kancelarię prawną, KRW Legal (www.krwlegal.pl). 

THE FIRST

E-BOOK

ABOUT crowdlending

IN POLAND

Trust our competencies

Who are we?

Our mission is to help investors invest in the real estate market indirectly and make more profit from their savings.

Who are we? We live in this country just like you, we work and we pay our taxes. Every month we enjoyed when we were able to put something away, for housing, for children, for trips...

But after a while, we understood that our savings were simply melting rather than growing. At the same time, knowing the real estate market, we began to look for new solutions. CROWDER.PRO was created specifically for people like us

invest independently in foreign dividend companies, including US - REITs with a dividend rate of around 2-3%.
Crowder.PRO offer of investment in corporate debt based on Polish real estate is expected to 
bring 6%-12% per annum gross so I will consider their offer as an option to diversify my investment portfolio, but the rental of my money must be well secured.

Brandon

45 years old, investor

Ceo