DEVELOPER FUNDING PROCESS

Preliminary analysis and due diligence of the project

(approx.. 2 weeks)

Development and reconciliation of termsheet, including types of collateral 

 (approx. 2 weeks)

Promotional action for the project and creation of an escrow account 

 (2-4 weeks)

Signing loan agreements and establishing a Loan Collateral Administrator 

(1 week)

Payment of funds 

(1-2 days)

Disbursement of funds in accordance with the investment schedule

 

Fund your projects

Loans to Real Estate Developers & Investors & SME Companies

Developer benefits from participating in Crowder.PRO

 • Flexible financing of different development projects
 • Short funding process (up to 2 months)
 • Debt capital from lenders can be treated alternatively to a bank finance without burdensome collateral and procedures
 • Obtaining funding for the construction, extension and modernisation of commercial and residential facilities
 • Raising funds for the construction and sale of a commercial facility
 • Possibility to finance an investment project from the process of obtaining a building permit for sale
 • Raising funding without the need for a high pre-sale or pre-lease 
 • Possibility to allocate funds for the purchase of land with a minimum share of own resources (own share required >10% of the acquisition costs of the plot)
 • Possibility to finance the transaction of rapid purchase-modernization-sale of a residential facility (so-called flips)
 • The ability to finance an investment project with Crowder.PRO up to 80% of the value of the mortgage (LTC<70%; LTV<80%)
 • Flexible debt amortisation (e.g. high balloon instalment)
 • Loan process without having to visit a notary

What projects are we looking for?

 • construction of commercial facilities in good locations, with the possibility of long-term rental to network tenants
 • construction and letting of commercial and service facilities with the possibility of permanent dividend payments
 • construction and rental of dormitories and health centres
 • construction and rental of attractive catering and hospitality facilities
 • construction and sale of small multi- and single-family housing estates, in good locations
 • construction and sale of urban villas and apartment buildings
 • revitalization of apartments in old tenement houses
 • construction and capacity of logistics and warehouse facilities in good locations
 • construction and operation of RES facilities (photovoltaics)
 • buy-sell apartments transactions in good locations
 • construction and development of service stations
 • other profitable development projects
 • other investment projects in which it is possible to establish collateral on the mortgage of immovable property

Preliminary conditions for acceptance of the project to the Crowder.PRO

 • investment project positively evaluated by analysts Crowder.PRO (high rating in internal scoring system)
 • positive assessment of the due diligence of the project
 • minimum level of funding > PLN 200,000 (EUR 50 000)
 • upper limit of funding - PLN 10 million (EUR 2 000 000)
 • minimum gross profitability of the project (profit before financial costs) > 20%
 • adequate collateral for the loan
 • project sponsor's consent to the establishment of the Loan Collateral Administrator

Expected loan collateral:

 • entry on the mortgage of the property (in the 1st or 2nd place) up to 150% of the value of the loan
 • special purpose vehicles (SPV) guarantee
 • guarantee of the project sponsor
 • promissory and bill of exchange agreement
 • other collateral depending on the quality and type of investment project

I invest in real estate-based debt using investment certificates of specialized closed-end investment founds. Unfortunately, TFI charge a management fee of about 4% per year, which is charged to the rate of return. If Crowder.PRO offers similar debt product, but with the fact that i will not have to pay such a management commission and the rate of return on investment will be similar, then such an investment  product can be an interesting alternative for me.

George

48 years old, financier

Ceo

Project application form

Typ projektu (proszę zaznaczyć) – wiele wyborów
Finansowanie flipów
transakcja kupna-sprzedaży mieszkań (flipy) w dobrych lokalizacjach
budowa i najem obiektu handlowo-usługowego z możliwością stałych wypłat dywidendowych
budowa i eksploatacja/sprzedaż akademika
budowa i eksploatacja/sprzedaż ośrodka ochrony zdrowia
budowa i wynajem atrakcyjnych obiektów gastronomicznych i hotelarskich
budowa i sprzedaż małego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego
budowa i sprzedaż małego osiedla domów jednorodzinnych
budowa i sprzedaż wilii miejskich i apartamentowców
rewitalizacji mieszkania/mieszkań w starej kamienicy
budowa i najem obiektu logistyczno-magazynowych
budowa i eksploatacja/sprzedaż obiektu OZE (fotowoltaika)
budowa/rozbudowa i eksploatacja/sprzedaż stacji paliwowych
inny projekt deweloperski (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
budowa obiektów komercyjnych w dobrych lokalizacjach, z możliwością długoterminowego wynajmu do najemców sieciowych
inny projekt inwestycyjny, w których istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczeń na hipotece nieruchomości (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
inny projekt deweloperski (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
inny projekt inwestycyjny, w których istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczeń na hipotece nieruchomości (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
Oczekiwana wartość finansowania
Do 200 000 zł
200 000 - 500.000 zł
< 500 000 – 1 mln zł
> 1 mln zł – 3 mln zł
> 3 mln zł

TAK wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Crowder SA podanych przeze mnie danych osobowych. Administratorem danych jest Crowder SA z siedzibą  w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 150540 Białystok, adres mailowy: hello@crowder.pro. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do nich, ich poprawiania i odwołania wysyłając informację drogą mailową na adres: office@crowder.pro drogą pocztową na adres Crowder Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-530 Białystok.

TAK Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowder SA za pomocą telefonu, środków komunikacji elektronicznej skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażam zgodę na przesyłanie mi materiałów reklamowych, ogłoszeń inwestycyjnych czy usług oferowanych przez Crowder SA. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę wysyłając informację o tym na adres mailowy: hello@crowder.pro lub drogą pocztową na adres: Crowder SA, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.