Zastrzeżenie prawne

Materiały i treści promocyjne przekazywane Klientom za pomocą www.crowder.pro nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług doradztwa inwestycyjnego, prawnego, analizy finansowej, w tym także rekomendacji inwestycyjnej, prawnej, podatkowej czy księgowej i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. Udostępnione informacje nie uwzględniają indywidualnej sytuacji Klienta, poziomu wiedzy o inwestowaniu, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej. Udostępniane informacje nie mogą być traktowane w szczególności jako: propozycja zawarcia umowy pożyczki, propozycja inwestycji, zaproszenie do negocjacji, zaproszenie czy zachęta do zawierania jakichkolwiek transakcji, a stanowią jedynie zaproszenie do zapoznania się z ofertą platformy  finansowania społecznościowego Crowder.PRO. Projekty dotyczące nieruchomości lub jakiekolwiek oferty finansowania społecznościowego wiążą się jak każda inwestycja z ryzykiem i mogą skutkować utratą zainwestowanych środków. Dodatkowo nie można wykluczyć również ryzyka związanego z brakiem gwarancji osiągniecia zysku w związku z podjętą przez Klienta decyzją o udzieleniu finansowania za pomocą pożyczki prywatnej. Crowder SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszej strony www ani prezentowanych na nich materiałów i jakiejkolwiek informacji w niej zawartej. Wszelkie informacje zawarte w ramach strony www.crowder.pro są chronione prawem autorskim.