Faq

 

Frequently Asked Questions

 

Co to jest Crowder.PRO? 

Jesteśmy internetową platformą finansowania dłużnego (pożyczkowego) typu peer-to-business (P2B), na której deweloperzy i przedsiębiorcy mogą pożyczać środki pieniężne od Inwestorów (także zagranicznych), a Klienci (użytkownicy platformy) mogą inwestować posiadane nadwyżki finansowe w zabezpieczone pożyczki na polskim rynku nieruchomości. CROWDER.PRO to miejsce w Internecie, gdzie deweloperzy szukający środków pod inwestycje spotykają się z osobami, które chcą w takie projekty zainwestować

Kto może inwestować za pośrednictwem Crowder.PRO? 

Aby móc inwestować za pośrednictwem Crowder.PRO, musisz mieć co najmniej 18 lat i posiadać konto bankowe prowadzone w Polsce. Zanim rozpoczniesz udzielanie pożyczek musimy również przeprowadzić weryfikację twojej tożsamości.

Czy trzeba mieć wiedzę z zakresu finansów / nieruchomości zęby wybrać dobry projekt i zainwestować?

Nie. Sprawdzanie inwestycji pod kątem bezpieczeństwa i atrakcyjności leży po naszej stronie, Dlatego opracowaliśmy unikalny system scoringowy, który określa rating każdego projektu biorąc pod uwagę dane statyczne i dynamiczne. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się tutaj: https://crowder.pro/bezpieczenstwo#scoring

Na czym polega crowdlending?

Crowdlending to tzw. pożyczki społecznościowe, czyli inwestowanie pośrednie. Taka forma pożyczania zyskuje coraz większą popularność na całym świecie i zaczyna być coraz bardziej doceniana w Polsce. 

W przypadku CROWDER.PRO to inwestowanie pośrednie na atrakcyjnym rynku nieruchomości za pomocą pożyczek prywatnych udzielanych przez Inwestorów indywidualnych deweloperom, na realizację ich projektów inwestycyjnych. Crowdlending daje indywidualnym inwestorom możliwość ekspozycji na rynek dotychczas zarezerwowany dla dużego kapitału, bez wszystkich problemów związanych z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

Dlaczego oferta Crowder.PRO jest innowacyjnym produktem na polskim rynku usług finansowych?

Crowder.PRO otwiera drzwi przed każdym, kto ma choć trochę oszczędności i chce je zainwestować w bardzo atrakcyjny rynek nieruchomości.

Dzięki Crowder.PRO uzyskasz dostęp do wysokooprocentowanych inwestycji o charakterze pożyczkowym w nowej klasie aktywów – nieruchomości, z niskim progiem wejścia, ograniczonym ryzykiem inwestycyjnym z możliwością jego dywersyfikacji, w wygodny sposób (w pełni on-line). Mamy unikalny system scoringowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie właściwie ocenić atrakcyjność i ryzyko danego projektu inwestycyjnego. Więcej na temat naszego systemu dowiesz się tutaj: https://crowder.pro/bezpieczenstwo#scoring

Czy Crowder.PRO podlega jakiejś kontroli zewnętrznej jak banki?

Tak, już wkrótce cała branża crowdfundingowa będzie nadzorowana przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 

Skąd takie wysokie oprocentowanie pożyczek społecznościowych?

Głównym źródłem wysokiego oprocentowania pożyczek w crowdlendingu jest wysoka marża deweloperska sięgająca nawet 400% - 500% na kapitale własnym oraz inżynieria finansowa stosowana przez doświadczonych deweloperów, polegająca na umiejętnym stosowaniu dźwigni finansowej i łączenia różnych form finansowania. Dzięki temu deweloper może zaoferować atrakcyjne oprocentowanie pożyczki osiągając jednocześnie wysoki zysk na realizowanym projekcie. W uproszczeniu: deweloper ma dużo większe zyski, którymi dzieli się z osobami, od których pożyczył pieniądze.

Czy Crowder.PRO jest stroną umowy pożyczki?

Nie. Crowder.PRO pośredniczy jedynie pomiędzy Inwestorem a deweloperem w procesie zawarcia umowy, udzielenia pożyczki oraz obsługi wypłat odsetek i spłaty kwoty głównej pożyczki, oraz dostarcza odpowiednią infrastrukturę (analityczną, transakcyjną, płatniczą, marketingową, prawną).

Czy Crowder.PRO gwarantuje wypłatę odsetek i spłatę kwoty głównej pożyczki?

Nie. Jednakże Crowder.PRO jako podmiot profesjonalny każdorazowo dokonuje oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy oraz atrakcyjności projektu inwestycyjnego, przygotowując i udostępniając analizę scoringową, oraz monitoruje pożyczkobiorcę w trakcie realizacji projektu.

Dlaczego pożyczkobiorcy nie zwrócą się do banków? 

Po kryzysie finansowym w latach 2007-2009 i wynikającej z niego recesji apetyt banków na ryzyko znacznie się zmniejszył, co oznacza, że banki zaostrzyły kryteria kredytowe. Banki mają surowe kryteria, które nie są przyjazne dla kredytobiorców, przez co wiele wniosków kredytowych jest odrzucanych przez banki lub przedstawiane są surowe warunki ich udzielania (np. wysoki udział własny dewelopera sięgający nawet 40%-50% wartości projektu, tzw CAPEX). Crowder.PRO jest elastyczną platformą pośrednictwa, która jest gotowa pomagać sprawdzonym deweloperom, którym banki odmawiają finansowania pomimo ich mocnego biznesplanu i solidnych zabezpieczeń (np. na transakcje typu FLIP). W niektórych projektach pożyczki użytkowników Crowder.PRO finansują projekt razem z kredytem bankowym. 

Jak się można z wami skontaktować? 

 • Zapraszamy do kontaktu mailowego: helllo@crowder.pro;
 • Poprzez czat z naszymi doradcami na stronie www.crowder.pro;
 • Telefonicznie na infolinię – numery 22 10 10 777 oraz 516 733 111;
 • Korzystając z naszego chatbota na stronie www.crowder.pro  – który działa non stop (24/7)

Jak zarejestrować konto na platformie?

Rejestracji konta użytkownika dokonasz w 3 prostych krokach: 1) na stronie www.crowder.pro wybierz opcję „Zaloguj”; 2) Wybierz opcję „Zarejestruj się”; 3) uzupełnij dane profilu (adres e-mail i hasło), które będą służyły do logowania, oraz zaznacz obowiązkowe i/lub opcjonalne zgody. Na Twój adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z linkiem aktywującym konto, po kliknięciu którego Twoje konto stanie się aktywne. 

Dlaczego warto zaznaczać dobrowolne zgody marketingowe?

Zachęcamy do wyrażania zgód na komunikację marketingową. Dzięki nim będziemy mogli informować Cię o nadchodzących i trwających nowych ofertach pożyczkowych. Nie zamierzamy zaśmiecać Twojego konta zbędnymi wiadomościami, pragniemy tylko móc poinformować Cię bezpośrednio o tym, co może okazać się bardzo atrakcyjne dla Twoich oszczędności.

Czy moje konto jest aktywne od razu po rejestracji?

Tak. Po wybraniu opcji „Login” na stronie. www.crowder.pro, zalogowaniu się przy pomocy adresu e-mail i ustanowionego hasła, potwierdzonego tokenem przesłanym na adres e-mail, uzyskasz dostęp do swojego profilu oraz aktualnie trwających zbiórkach. Twoje konto nie jest jednak w pełni aktywne. 

Jak dokonać pełnej aktywacji konta użytkownika?

W celu pełnej aktywacji konta użytkownika wybierz opcję „Weryfikuj”. Zostaniesz poproszony o uzupełnienie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, seria, nr i data ważności dowodu osobistego, adres zamieszkania i dane Twojego Urzędu Skarbowego). Musisz również uzupełnić dane do wypłat odsetek i spłaty kwoty głównej pożyczki (nr rachunku bankowego i SWIFT). Po uzupełnieniu i zapisaniu na Twój nr telefonu wysłany zostanie 6-ciocyfrowy sms weryfikacyjny, po którego wpisaniu Twoje konto stanie się w pełni aktywne. Nie musisz jednak przechodzić tego procesu od razu, niemniej jednak zostaniesz poproszony o podanie tych wszystkich informacji w trakcie udzielania pierwszej pożyczki. 

Jak zalogować się na moje konto?

Na stronie www.crowder.pro wybierasz opcję „Login”, wpisujesz adres e-mail i ustanowione hasło. Na Twój adres e-mail przy każdym logowaniu wysłany zostanie 4-rocyfrowy token, po wpisaniu którego uzyskasz dostęp do konta.

Czy mogę dokonać zmiany danych?

Tak. W tym celu kliknij awatar w prawym górnym rogu, wybierz opcję „Mój profil” i wprowadź aktualizację danych. Na Twój adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie ich wykonania.

Jak zmienić numer swojego konta bankowego?

W celu zmiany danych rachunku bankowego kliknij awatar w prawym górnym rogu, wybierz opcję „Mój profil” a następnie ikonę „Dane do wypłat”, wprowadź nowy numer rachunku i zapisz. Na Twój adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie wykonania zmiany.

Co w przypadku nieotrzymania maila z tokenem weryfikacyjnym lub potwierdzeniem zmian danych?

Przede wszystkim sprawdź folder SPAM. Odczekaj kilka minut (czasami maile przychodzą z opóźnieniem). Jeżeli mimo wszystko nie otrzymasz maila skontaktuj się z nami mailowo na adres: hello@crowder.pro  lub poprzez czat dostępny na naszej stronie.

Jakie informacje dostępne są na moim koncie użytkownika?

W sekcji „Statystyki” zobaczysz informacje o dokonanych przez siebie inwestycjach. W sekcji „Inwestuję” znajdziesz informacje o udzielonych przez siebie pożyczkach we właśnie trwających, niezakończonych jeszcze ofertach. W sekcji „Dokumenty” znajdziesz pliki związane z projektami, na które udzieliłeś pożyczki, obrazujące postęp prac nad projektem. W sekcji „Transakcje” znajdziesz listę swoich wszystkich pożyczek oraz ich status.

Czym jest konto VIP?

Status VIP otrzymują wszyscy Klienci, którzy zainwestowali za pośrednictwem naszej platformy min. 100.000 zł. Dzięki temu otrzymywać będą dedykowany Newsletter oraz korzystać ze specjalnych akcji promocyjnych.

Dlaczego potrzebne jest wskazanie Urzędu Skarbowego?

Dochód z pożyczek opodatkowany jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%. Płatnikiem tego podatku jest pożyczkobiorca. Klient otrzymuje wypłatę netto na swój rachunek. Deweloper odprowadza podatek oraz przygotowuje odpowiedni formularz PIT, który przekazuje do Urzędu Skarbowego i Klienta.

Jakie są korzyści z inwestowania za pośrednictwem Crowder.PRO? 

Dzięki Crowder.PRO otrzymujesz dostęp do atrakcyjnych i bezpiecznych inwestycji na rynku nieruchomości, w które możesz zainwestować już od 500 zł.  

Crowder.PRO ułatwia inwestorom dostęp do różnorodnych inwestycji w atrakcyjny dług na rynku nieruchomości przy stosunkowo niewielkim kapitale. Minimalna kwota inwestycji to 500 zł, co umożliwia inwestorom dywersyfikację swoich inwestycji – obok np. obligacji skarbowych czy lokat bankowych. Wszystkie pożyczki są objęte trójstopniowym systemem zabezpieczeń (system scoringowy, zabezpieczenia prawne typu hipoteka, przewłaszczenie, weksel, poręczenie, poddanie się egzekucji z art. 777 KC, zastaw), którymi zarządza niezależny Administrator zabezpieczeń. 

Jaka jest przewidywalna stopa zwrotu z udzielanych pożyczek? 

W zależności od charakteru projektu roczna stopa procentowa może wynosić od 6% do 13% brutto (tzn. przed podatkiem od zysków kapitałowych). Wysokość odsetek określona jest dla każdego projektu.

Jak zabezpieczona jest moja inwestycja w pożyczki społecznościowe? 

Wszystkie pożyczki objęte są trójstopniowym systemem zabezpieczeń, najmocniejszym w polskim systemie prawnym. Podstawowym zabezpieczeniem jest wpis na hipotekę nieruchomości, dodatkowo mogą być stosowane weksel, poręczenie, poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KC, zastaw lub inne uzgodnione z pożyczkobiorcą. Po zebraniu środków w ramach projektu pożyczkobiorca powinien zawrzeć z naszym Agentem Zabezpieczeń umowę o ustanowienie hipoteki i / lub innych zabezpieczeń. Hipoteka zostanie następnie zarejestrowana w księdze wieczystej (przez Agenta Zabezpieczeń jako hipoteka w imieniu inwestorów). Więcej informacji o naszym systemie zabezpieczeń znajdziesz na https://www.crowder.pro/bezpieczenstwo Cała procedura odbywa się online.

Gdzie są przechowywane pieniądze inwestorów?

Wpłaty Inwestorów przechowywane są na odrębnym rachunku Operatora (Crowder.pro) prowadzonym przez bank krajowy, i przekazywane są deweloperowi dopiero po potwierdzeniu przez Agenta Zabezpieczeń skutecznego ustanowienia wszystkich zabezpieczeń przewidzianych umową. Dzięki umowie z francuskim agentem płatniczym Lemonway, docelowo środki inwestorów będą przechowywanie w banku-depozytariuszu – BNP Paribas (Francja).

Kto pełni rolę Agenta Zabezpieczeń?

Rolę Agenta Zabezpieczeń na podstawie Umowy z Crowder.PRO pełni Kancelaria Prawna KR Legal, która nadzoruje i wykonuje zabezpieczenia na rzecz Inwestorów udzielających pożyczek za pośrednictwem Crowder.PRO.

Jak upewnić się, że pożyczkobiorca jest w stanie spłacić pożyczkę? 

Każda inwestycja jest dokładnie przez nas badana. Dokładnie sprawdzamy pochodzenie pożyczkobiorców, historię ich działalności, zrealizowane projekty, zdolność do spłaty, atrakcyjność projektu i aktualne zobowiązania. W stosownych przypadkach zbadane zostaną również biznesplan i sprawozdania finansowe. Do oceny projektów służy nam autorski system scoringowy Crowder.PRO Scoring System.

Co się stanie, gdy pożyczkobiorca będzie chciał przedłużyć okres pożyczkowy?

Okres pożyczkowy może zostać wydłużony tylko i wyłącznie za zgodą pożyczkodawców. W takim przypadki Pożyczkodawca otrzymuje odsetki za cały – także wydłużony okres pożyczkowy.

Co się stanie, gdy pożyczkobiorca będzie chciał skrócić okres pożyczkowy?

Pożyczkobiorcy mogą spłacić pożyczkę wcześniej, o ile umowa pożyczkowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku odsetki dla inwestorów zostaną obliczone i naliczone na podstawie liczby dni, przez które pożyczkobiorca posiadał środki.

Co to jest LTV?

Wskaźnik LTV (ang. Loan to Value) określa stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczeń. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym mniejszy wkład własny wymagany jest od dewelopera. Zabezpieczeniem może być finansowana nieruchomość, ale również inne aktywa należące do dewelopera. Co ważne – aktywa te muszą być wolne od wszelkich obciążeń oraz ocenione jako wartościowe. Wskaźnik LTV – 60% oznacza, że wartość pożyczki stanowi 60% wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie. W Crowder.PRO zawsze szukamy inwestycji, których wskaźnik LTV jest jak najniższy.

Co się dzieje, gdy płatność odsetek lub kwoty głównej jest opóźniona? 

Gdy tylko pożyczkobiorca spóźni się ze spłatą raty, skontaktujemy się w imieniu naszych Inwestorów w celu ustalenia przyczyny opóźnienia. W przypadku zwłoki pożyczkobiorca zapłaci odsetki karne określone w ogólnych warunkach pożyczki. Gdy pożyczkobiorca będzie miał trudności finansowe, postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie dla obu stron. Jeśli pożyczkobiorca nie będzie w stanie spłacić pożyczki, będziemy współpracować z Agentem Zabezpieczeń w celu odzyskania długu.

Jaka jest różnica między pożyczkami zabezpieczonymi i niezabezpieczonymi i dlaczego pożyczki zabezpieczone są lepsze?

Pożyczka niezabezpieczona to pożyczka bez zabezpieczenia, na przykład gruntu lub mieszkania, a sama spłata jest oparta na historii kredytowej pożyczkobiorcy i potencjalnej zdolności do spłaty. Każdy projekt, który jest przedstawiony do sfinansowania przez użytkowników Crowder.PRO podlega systemowi potrójnych zabezpieczeń prawnych. Nasz system jest najmocniejszym systemie zabezpieczeń istniejącym w polskim porządku prawnym i każdorazowo opiera się na: 

 • rachunku powierniczym prowadzonym przez renomowany bank komercyjny BNP Paribas (FR) - docelowo.
 • szerokim katalogu zabezpieczeń (hipoteka, przewłaszczenie, weksel, poręczenie, zabezpieczenie z art. 777 KC, zastaw)
 • sprawnym mechanizmie zapewnienia spłaty, w tym powołania Administratora Zabezpieczeń

Pożyczki zabezpieczone mają aktywa jako zabezpieczenie, więc jeśli pożyczkobiorca nie może spłacić pożyczki, Administrator Zabezpieczeń rozpocznie proces windykacji (sprzedaży tych aktywów). W ten sposób ryzyko utraty zainwestowanych środków pieniężnych jest zminimalizowane.

Jak wybrać projekt do inwestycji?

Zaloguj się na swój profil i sprawdź bieżąca ofertę. Po kliknięciu w każdy projekt wyświetlone zostaną jego szczegóły: okres pożyczki, kwota zbiórki, ocena scoringowa, wysokość i terminy wypłat odsetek, opis planowanej inwestycji, zastosowane zabezpieczenia. Porównaj różne projekty i alternatywne możliwości ulokowania środków na rynku, oraz podejmij świadomie decyzję inwestycyjną. Jeśli masz pytania badz nie jesteś pewny, który projekt będzie dla ciebie właściwy, skontaktuj się z nami drogą mailową na hello@crowder.pro lub przez kontakt z naszymi doradcami (czat lub infolinia na www.crowder.pro

Gdzie dostępne są wszystkie dokumenty związane z pożyczką?

Przed udzieleniem pożyczki możesz zapoznać się ze wszystkimi dokumentami z nią związanymi, a więc przede wszystkim z raportem z analizy scoringowej, raportem z wyceny wartości zabezpieczeń rzeczowych oraz projektem umowy pożyczki. Znajdziesz je po wybraniu projektu w sekcji „Dokumentacja”.

Jak przebiega proces udzielenia pożyczki społecznościowej?

Wybierasz projekt inwestycyjny, wpisujesz kwotę pożyczki, klikasz „Pożyczam”. Jeżeli nie uzupełniłeś profilu o dane osobowe, dane rachunku bankowego i nie zweryfikowałeś nr telefonu zostaniesz poproszony o zrobienie tego na tym etapie (zobacz: Jak dokonać pełnej aktywacji konta użytkownika). Następnie zostaniesz przeniesiony do strony z podsumowaniem szczegółów pożyczki. Możesz jeszcze z niej zrezygnować lub zmienić kwotę pożyczki. Jeżeli wszystko się zgadza wybierasz opcję „Pożyczam”. Zostaniesz przeniesiony doi ekranu z informacją o konieczności podpisania umowy za pomocą podpisu kwalifikowanego wydawanego przez naszego Partnera – firmę SIGNIUS.EU. Przeczytaj uważnie opis dalszych kroków. 

Jaka jest minimalna kwota inwestycji?

Minimalna kwota pożyczki wynosi 500 zł.

Czy są określone maksymalne kwoty zabezpieczeń? 

Kwota pojedynczej pożyczki określona jest wartością pożyczki ogółem. 

Jakie opcje płatności są akceptowane przez Crowder.PRO? 

Wpłat można dokonywać przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Operatora wskazany w umowie i potwierdzeniu zawarcia umowy przesyłanym drogą mailową.

Jak podpisać umowę pożyczki?

Po przejściu procesu udzielenia pożyczki społecznościowej w naszej aplikacji wyświetlony zostanie ekran opisujący szczegóły związane z podpisaniem umowy. Jeżeli nie masz jeszcze konta w SIGNIUS – sprawdź swój e-mail (przy kolejnych umowach wybierasz od razu opcję „Podpisz”, która przeniesie Cię na konto SIGNIUS). Otrzymasz wiadomość z linkiem, po otwarciu którego przeniesiony zostaniesz na stronę SIGNIUS.EU celem utworzenia konta. Po wypełnieniu wszystkich danych utworzone zostanie Twoje konto. Po zalogowaniu się zobaczysz umowę – możesz ją jeszcze raz przeczytać. Po odznaczeniu umowy i wybraniu opcji „Podpisuję” zostaniesz przekierowany celem dokonania wideoweryfikacji i potwierdzenia tożsamości. Przez cały proces przeprowadzi Cię komfortowo pracownik SIGNIUS. Po wideoweryfikacji otrzymujesz podpis kwalifikowany, wracasz na stronę z umową i ją możesz podpisać. Wideoweryfikacja dokonywana jest tylko raz, przy podpisywaniu pierwszej umowy.

Czy można inwestować przez spółkę/firmę?

Tak. W tym celu musisz założyć konto inwestora z własnym imieniem i nazwiskiem, a na końcu formularza rejestracyjnego musisz wybrać opcję „Wybierz tę opcję, jeśli reprezentujesz firmę”. Pamiętaj, aby dodać pełną nazwę firmy i poprawny numer NIP oraz wyciąg z KRS (pełny). Przed dokonaniem inwestycji każdy inwestor podlega procedurze weryfikacji tożsamości.

Dlaczego konieczna jest weryfikacja tożsamości przez SIGNIUS?

Celem weryfikacji tożsamości jest przyznanie Ci elektronicznego podpisu kwalifikowanego, którego moc prawna jest identyczna, jak własnoręcznego podpisu na dokumencie sporządzonym w formie papierowej.

Jak sprawdzić, czy Umowę podpisał deweloper?

Po zalogowaniu się na swoje konto w SIGNIUS możesz sprawdzić, ile osób i kto podpisały umowę.

Jak mogę dokonać wpłaty celem udzielenia pożyczki?

Po podpisaniu umowy otrzymasz maila ze szczegółami wpłaty: nr rachunku bankowego Operatora, tytułu wpłaty oraz terminu na jej wykonanie. Wpłaty dokonać możesz przelewem na wskazany rachunek.

Czy pożyczkobiorca może przedłużyć okres zbiórki?

Tak, okres zbiórki może być przedłużony za zgodą Crowder.PRO. Okres zbiórki zaktualizowany zostanie na stronie, a klienci, którzy podpisali umowy zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną.

Czy pożyczkobiorca może przedłużyć okres kredytowania?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca chce przedłużyć okres pożyczki, Crowder.PRO zbada przyczyny i odpowiednio oceni sytuację. W przypadku wydłużenia okresu kredytowania pożyczkobiorca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty na pokrycie dodatkowych wydatków dokumentacyjnych

Jak wypłacane są odsetki i spłata pożyczki?

Odsetki wypłacane są w okresach określonych umową i opisanych w warunkach pożyczki. Mogą być wypłacane okresowo (np. kwartalnie, półrocznie lub rocznie), lub w dniu dacie spłaty kwoty głównej pożyczki.

Kiedy zaczną się naliczać odsetki od mojej pożyczki?

Odsetki naliczają się od dnia, w którym środki pieniężne udostępnione zostaną deweloperowi, a więc dnia następującego po dniu, w którym Administrator Zabezpieczeń dokona wszystkich zabezpieczeń przewidzianych umową.

Czy stopa procentowa pożyczek jest stała w okresie pożyczkowym? 

Tak, oprocentowanie płacone przez Pożyczkobiorcę jest stałe przez cały okres kredytowania. Częstotliwość spłaty i oprocentowanie mogą się różnić w zależności od rodzaju pożyczki/projektu pożyczkowego i wskazane są w opisie projektu. 

Co stanie się z moimi pożyczkami w przypadku upadłości Crowder.PRO? 

Crowder.PRO tylko pośredniczy w realizacji inwestycji pomiędzy pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Wszystkie umowy pożyczkowe są podpisywane między deweloperem a naszymi inwestorami, a Crowder.PRO po prostu ułatwia te transakcje i dostarcza odpowiednią infrastrukturę techniczną i informacyjną. Fundusze klientów są oddzielone od funduszy operacyjnych Crowder.PRO. W przypadku trudności finansowych Crowder.PRO lub jego upadłości fundusze klientów są bezpieczne i nadal można uzyskać do nich dostęp. W tak mało prawdopodobnym przypadku zostanie wyznaczony specjalny podmiot kontraktowy, który przejmie rolę Crowder.PRO, obsługującego wszystkie inwestycje.

Jakie są koszty udzielenia pożyczki?

Pożyczkodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki.

Czy jestem zobowiązany do zapłaty podatku od otrzymanych odsetek? 

Odsetki, które otrzymujesz od pożyczkobiorców to dochód netto, co oznacza, że pomniejszone są o należny podatek. Wszystkie odsetki uzyskane z pożyczek są traktowane przez organy podatkowe jako dochód z inwestycji i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki w wysokości 19% od uzyskanego zysku). Pożyczkobiorca przekazuje do właściwego Urzędu Skarbowego właściwą informację.

Co to jest pożyczka na Sasanki?

Oferujemy Ci możliwość zainwestowania w pożyczki społecznościowe na budowę osiedli małych domów bliźniaczych Sasanka. Domy te zdobywają ogromną popularność w Polsce, ze względu na niską cenę zakupu, dopasowanie do potrzeb rodzin z dziećmi, przemyślany projekt zagospodarowanie wnętrz oraz niski koszt utrzymania. Inwestycja polega na udzieleniu „on – line” pożyczki sprawdzonym deweloperom na budowę takich osiedli. Więcej na www.sasanki.crowder.pro.

Co to jest Sasanka/Co to są Sasanki?

SASANKA® to pierwszy w Polsce koncept małych domów bliźniaczych w formule franczyzowej. Sasanki® mają powierzchnię użytkową ok. 64 m2 (SASANKA L) lub ok. 83m2 (SASANKA XL) i są budowane w zabudowie bliźniaczej na małych osiedlach w miastach i na przedmieściach miast. Więcej o sasankach na   https://sasanka.eu . Domy budowane są w technologii tradycyjnej na małych działkach zazwyczaj kilkaset m2 na każdy dom.

Dlaczego Sasanki są tak popularne?

Lokalizacje osiedli SASANEK są najlepszym wyborem łączącym dobrą lokalizację oraz korzystną cenę. Dzięki SASANKOM nabywca nie musi rezygnować ze świetnej lokalizacji na rzecz świeżego powietrza, bliskości natury i spokojnego otoczenia. Wyróżniają się:

 • Komfortowym wnętrzem,
 • Niskimi kosztami utrzymania
 • Ekologicznym i świadomym podejściem do mieszkania
 • Bezpieczeństwem dzieci
 • Dbaniem o prywatność
 • Pewnym miejscem parkingowym blisko domu

            Więcej informacji o Sasankach na https://sasanka.eu/#dlaczego-sasanka

Ile Sasanek już wybudowano?

Obecnie wybudowano już jest w trakcie budowy blisko 500 Sasanek. W związku z wysoki zainteresowaniem planowana jest budowa blisko 1000 Sasanek rocznie. Więcej informacji na www.sasanki.crowder.pro.

Jakie są standardowe parametry pożyczki na Sasanki?

Standardowe parametry pożyczki społecznościowej na Sasanki to:

 • Przedmiot pożyczki – finansowanie budowy osiedla domów w formacie Sasanki®;
 • Minimalna inwestycja w pożyczkę – już od 500 zł;
 • Całkowita wartość pożyczek –   w zależności od projektu (od 500 tys. zł do kilku milionów);
 • Oprocentowanie – ok. 10-12% rocznie (w zależności od projektu);
 • Okres pożyczkowy – 12 - 24 miesięcy (w zależności od projektu);
 • Kwartalna spłata odsetek;Z
 • Zabezpieczenia – Twoja pożyczka zawsze jest dobrze zabezpieczona: wpisem na hipotece gruntu, na którym budowane jest osiedle + wekslem spółki celowej + poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KPC + zastawem na udziałach spółki realizującej inwestycję + innymi zabezpieczeniami dobieranymi indywidualnie do projektu;
 • Dodatkowa ochrona Administratora Zabezpieczeń.

Każda konkretna zbiórka może różnić się od standardowych warunków.

Co to jest home flipping?

Termin „flipping” jest używany przez inwestorów nieruchomości do opisania procesu kupowania, odnawiania i sprzedawania nieruchomości z zyskiem. W Polsce stosowany zazwyczaj do transakcji na rynku mieszkaniowym.

Co to jest pożyczka na flipping?

Pożyczka na transakcje flippowe udzielana jest dla spółek celowych, które w zamian za pożyczone środki kupują wybraną nieruchomość, a następnie modernizują ją (np. poprzez jej remont, wyposażenie, nowoczesny design oraz instalowanie rozwiązań typu SMART HOME). Odnowiona nieruchomość wystawiana jest na sprzedaż, co więcej – możliwa jest ona już na etapie wizualizacji przed zakończeniem remontu. Pożyczki te charakteryzują się wyższym wskaźnikiem LTV ze względu na pełne zabezpieczenie hipoteczne.

Co to jest Osiedle Sasanka 8 Kąpino?

Osiedle Sasanka 8 Kąpino to już dziesiąta z kolei odsłona osiedla Sasanka, realizowanego przez firmę PRM Deweloper sp z oo – Wejherowo. Jest to osiedle, które składać się będzie z czterech Sasanek XL z garażami o pow. ok 99,4m2, usytuowanych na działkach 200 – 300 m2  każda. Więcej informacji o inwestycji na www.kapino.crowder.pro

Kiedy będzie realizowana ta inwestycja – kiedy początek inwestycji?

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na połowę 2022 r.

Gdzie jest zlokalizowane Osiedle Sasaka 8 Kąpino?

Osiedle Sasanka 8 zlokalizowane jest  w Kąpinie – osadzie położonej w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim. Kąpino to miejscowość o willowym, niezwykle urokliwym charakterze. Bliskość przyrody i dobra komunikacja z miastem sprawia, że Kąpino jest punktem bardzo pożądanym dla przyszłych mieszkańców. Kąpino leży na obszarze objętym strefą ochrony krajobrazu w otoczeniu Lasów Państwowych i bliskim sąsiedztwie Wejherowa- co stwarza szereg możliwości do aktywności fizycznej i wypoczynku. Raport z lokalizacji inwestycji do pobrania tutaj.

Jakie są warunki inwestycji? Jakie są warunki pożyczki ?

Minimalna kwota inwestycji to 500 zł, planowana minimalna kwota zbiórki: 500 tys zł., maksymalna kwota zbiórki: 650 tys. Zł. Pożyczka udzielana jest na okres na 12 miesięcy z opcją wcześniejszej spłaty, odsetki wypłacane będą kwartalnie. Więcej informacji o inwestycji na www.kapino.crowder.pro.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

Deweloper oferuje oprocentowanie w wysokości 12% rocznie.

Kiedy wypłacane będą odsetki?

Odsetki wypłacane będą kwartalnie: 31.07.2022, 31.10.2022, 31.01.2023 oraz 30.04.2023 (wraz ze spłatą kwoty głównej pożyczki).

Jakie są zabezpieczenia pożyczki Sasanka 8 Kąpino?

Pożyczka jest bardzo dobrze zabezpieczona – wekslem i umową wekslową, poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 kpc oraz dodatkowoporęczeniem firmy Rozsądni Bracia Sp. Z o.o. (ul Wałowa 30 / 8, 84-200 Wejherowo, Polska, KRS: 0000903164) Więcej o naszym systemie scoringowym na https://www.crowder.pro/bezpieczenstwo). Więcej informacji o poręczycielu można znaleźć na www.rozsadnibracia.pl.

Kto jest Administratorem Zabezpieczeń?

Jako Administrator Zabezpieczeń (czyli podmiot działający w interesie Pożyczkodawcy oraz innych Współfinansujących w celu ustanowienia zabezpieczeń określonych w Umowie oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń Pożyczkodawcy i innych Współfinansujących_ występuje radca prawny Łukasz Zalewski, prowadzący działalność pod firmą Łukasz Zalewski Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem przy ul. Przasnyskiej 9, lok. 75, 01-756 Warszawa.

Jaka jest ocena scoringowa projektu?

Projekt budowy osiedla Sasanka 8 Kąpino otrzymał w naszym systemie scoringowym wysoki rating „A”  Rating „A” oznacza wysoką jakość inwestycji i niskie ryzyko. (Więcej o naszym systemie scoringowym na https://www.crowder.pro/bezpieczenstwo). Raport z analizy scoringowej dostępny jest tutaj.

Jakie są zalety inwestycji w pożyczkę Sasanka 8 Kąpino?

Najważniejsze zalety to atrakcyjna stopa zwrotu (12% p.a.), wyski rating inwestycji (rating „A”), kwartalna wypłata odsetek i zastosowane zabezpieczenia. Raport z analizy scoringowej można pobrać ze strony www.kapino.crowder.pro lub w panelu użytkownika  na www.crowder.pro – po rejestracji.

Jaka jest minimalna kwota inwestycji? 

Minimalana kwota inwestycji to 500 zł.

A jaka jest maksymalna kwota inwestycji?

Maksymalna wpłata określona jest wysokością prowadoznej zbiórki (650 tys. zł). 

Kto jest deweloperem?

Inwestycje realizuje PRM Deweloper Sp. z o.o. (NIP5882466268, KRS0000886199) Pożyczkobiorcą jest spółka PRM Deweloper sp. z o.o. (www.prm.pl). Spółka powstała 1,5 roku temu. Działa na terenie województwa pomorskiego. Od początku działalności specjalizuje się w kameralnych i spokojnych lokalizacjach pod budowę nowych osiedli w Redzie, Wejherowie oraz Rumii. Specjalizuje się w budowie funkcjonalnych domów i mieszkań, które są dopasowane do potrzeb wszystkich klientów, również dla rodzin z dziećmi. Stawia na nowoczesne i sprawdzone technologie oraz doświadczonych fachowców. Niewątpliwym atutem zrealizowanych inwestycji jest ich lokalizacja - inwestycje Pożyczkobiorcy są świetnie skomunikowane z aglomeracjami i są doceniane także przez osoby dojeżdżające do pracy w Trójmieście.

Wybrane inwestycje zrealizowane przez PRM Deweloper Sp. z o.o. lub spółki z grupy PRM Deweloper:

 • Reda Lipova Park I Etap - Cztery budynki wielorodzinne - 36 mieszkań;
 • Reda - Lipova Park II Etap - Osiem budynków wielorodzinnych - 72 mieszkania;
 • Gowino, Osiedle Brzozowe II Etap SASANKA L - 18 lokali;
 • Reda, Willa Prima Budynek wielorodzinny;
 • Kąpino SASANKA® 4 - Osiedle domów jednorodzinnych SASANKA® XL;
 • Gowino, Osiedle Brzozowe I Etap - Osiedle domów jednorodzinnych SASANKA® L oraz SASANKA® M;
 • Wejherowo, SASANKA® 5, dwie Sasanki XL z garażami;
 • Kąpino, Osiedle SASANKA®  2  Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej;
 • Kąpino, Osiedle SASANKA® 3, Osiedle domów w zabudowie bliźniaczej;
 • Rumia Apartamenty Marengo - Budynek wielorodzinny - 52 mieszkania;
 • Kąpino: Osiedle SASANKA® 6  - dwie SASANKI® XL wolnostojące z garażami i cztery SASANKI® L w zabudowie bliźniaczej;

Wszystkie  zrealizowane inwestycje można obejrzeć na www.prm.pl

Od kiedy można wpłacać?

Wpłaty przyjmowane będą w okresie 28.03 – 14.04.2022 r.