Proces pozyskiwania finansowania przez Pożyczkobiorców 

Wysyłka informacji o projekcie, wstępna analiza i due diligence projektu

Opracowanie i uzgodnienie termsheet, w tym rodzajów zabezpieczeń 

Akcja promocyjna projektu i utworzenie rachunku powierniczego

Podpisanie umów pożyczkowych i ustanowienie Administratora Hipoteki 

Wpłata środków z pożyczek na rachunek powierniczy dla projektu 

Uruchomienie środków zgodnie z harmonogramem projektu

 

Finansuj swoje projekty

Pożyczki dla Deweloperów

Korzyści dewelopera z uczestnictwa w Crowder.PRO

 • Elastyczne finansowanie projektów deweloperskich 
 • Krótki proces pozyskiwania finansowania (1-2 miesiące)
 • Kapitał dłużny od pożyczkodawców może być traktowany zamiennie do kredytu bankowego bez uciążliwych zabezpieczeń i procedur
 • Pozyskanie finansowania na budowę, rozbudowę i modernizację obiektów komercyjnych i mieszkaniowych 
 • Pozyskanie środków finansowych na budowę i na okres sprzedaży obiektu komercyjnego
 • Możliwość sfinansowania projektu inwestycyjnego od procesu pozyskiwania pozwolenia na budowę do sprzedaż
 • Pozyskiwanie finansowania bez konieczności wysokiego pre-sale`u czy pre-lease`u
 • Możliwość przeznaczenie środków na zakup gruntu z minimalnym udziałem środków własnych (wymagany udział własny >10% kosztów nabycia działki)
 • Możliwość sfinansowania transakcji szybkiego kupna-modernizacji-sprzedaży obiektu mieszkaniowego (tzw. flipy)
 • Możliwość sfinansowania projektu inwestycyjnego środkami pożyczkodawców Crowder.PRO nawet do 90% wartość hipoteki (LTV<90%)
 • Elastyczna amortyzacja zadłużenia (np. wysoka rata balonowa)
 • Proces udzielenia pożyczki bez konieczności wizyty u notariusza

Jakich projektów szukamy?

 • budowa obiektów komercyjnych w dobrych lokalizacjach, z możliwością długoterminowego wynajmu do najemców sieciowych 
 • budowa i najem obiektów handlowo-usługowych z możliwością stałych wypłat dywidendowych
 • budowa i wynajem akademików i ośrodków ochrony zdrowia
 • budowa i wynajem atrakcyjnych obiektów gastronomicznych i hotelarskich
 • budowa i sprzedaż małych osiedli mieszkaniowych wielo- i jedno-rodzinnych, w dobrych lokalizacjach
 • budowa i sprzedaż wilii miejskich i apartamentowców
 • rewitalizacji mieszkań w starych kamienicach
 • budowa i najem obiektów logistyczno-magazynowych w dobrych lokalizacjach
 • budowa i eksploatacji obiektów OZE (fotowoltaika)
 • transakcje kupna-sprzedaży mieszkań (flipy) w dobrych lokalizacjach
 • budowa i rozbudowa stacji paliwowych
 • innych ciekawych projektów deweloperskich
 • innych projektów inwestycyjnych, w których istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczeń na hipotece nieruchomości 

Wstępne warunki akceptacji projektu do platformy Crowder.PRO

 • projekt inwestycyjny pozytywnie oceniony przez analityków Crowder.PRO (wysoka ocena w wewnętrznym systemie scoringowym) 
 • pozytywna ocena audytu prawno-strukturalnego projektu 
 • minimalny poziom finansowania > 200 tys. zł
 • górna granica finansowania - 10 mln zł
 • minimalna rentowność brutto projektu (przed kosztami finansowymi) > 20% 
 •  odpowiednie zabezpieczenie pożyczki
 • zgoda Sponsora projektu na ustanowienie Administratora Hipoteki

Oczekiwane zabezpieczenia pożyczek:

 • wpis na hipotece nieruchomości na I lub na II miejscu do 150% wartości pożyczki
 • poręczenie spółki celowej (SPV)
 • poręczenie sponsora projektu
 • weksel i umowa wekslowa
 • inne zabezpieczenia w zależności od jakości i typu projektu inwestycyjnego

Formularz zgłoszenia projektu

Typ projektu (proszę zaznaczyć) – wiele wyborów
Finansowanie flipów
transakcja kupna-sprzedaży mieszkań (flipy) w dobrych lokalizacjach
budowa i najem obiektu handlowo-usługowego z możliwością stałych wypłat dywidendowych
budowa i eksploatacja/sprzedaż akademika
budowa i eksploatacja/sprzedaż ośrodka ochrony zdrowia
budowa i wynajem atrakcyjnych obiektów gastronomicznych i hotelarskich
budowa i sprzedaż małego osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego
budowa i sprzedaż małego osiedla domów jednorodzinnych
budowa i sprzedaż wilii miejskich i apartamentowców
rewitalizacji mieszkania/mieszkań w starej kamienicy
budowa i najem obiektu logistyczno-magazynowych
budowa i eksploatacja/sprzedaż obiektu OZE (fotowoltaika)
budowa/rozbudowa i eksploatacja/sprzedaż stacji paliwowych
inny projekt deweloperski (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
budowa obiektów komercyjnych w dobrych lokalizacjach, z możliwością długoterminowego wynajmu do najemców sieciowych
inny projekt inwestycyjny, w których istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczeń na hipotece nieruchomości (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
inny projekt deweloperski (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
inny projekt inwestycyjny, w których istnieje możliwość ustanowienia zabezpieczeń na hipotece nieruchomości (jaki: proszę opisać w jednym zdaniu)
Oczekiwana wartość finansowania
Do 200 000 zł
200 000 - 500.000 zł
< 500 000 – 1 mln zł
> 1 mln zł – 3 mln zł
> 3 mln zł

TAK wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Crowder SA podanych przeze mnie danych osobowych. Administratorem danych jest Crowder SA z siedzibą  w Białymstoku, ul. Żurawia 71, 150540 Białystok, adres mailowy: hello@crowder.pro. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do nich, ich poprawiania i odwołania wysyłając informację drogą mailową na adres: office@crowder.pro drogą pocztową na adres Crowder Sp. z o.o. ul. Żurawia 71, 15-530 Białystok.

TAK Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowder SA za pomocą telefonu, środków komunikacji elektronicznej skierowanej do mnie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyrażam zgodę na przesyłanie mi materiałów reklamowych, ogłoszeń inwestycyjnych czy usług oferowanych przez Crowder SA. Wiem, że w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę wysyłając informację o tym na adres mailowy: hello@crowder.pro lub drogą pocztową na adres: Crowder SA, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok.