Co to jest crowdlending?

Finansowanie projektów biznesowych w crowdfundingu finansowym (udziałowym) odbywa się poprzez zakup udziałów zazwyczaj w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (albo w ich odpowiednikach prawnych stosowanych w innych jurysdykcjach). Z kolei w crowdlendingu oferowanym produktem jest dług uczestnicy platform udzielają pożyczek sponsorom projektów deweloperom i inwestorom działającym na tym rynku w zamian za ustalone wcześniej wynagrodzenie. Zazwyczaj minimalny poziom inwestycji jest możliwy już od 50 EUR .

Crowdfunding to bezpośrednie inwestowanie związane z nabywaniem własności (nabywanie udziałów lub akcji w spółkach), natomiast crowdlending - czasami zwanym crowdfundingiem dłużnym lub pożyczkowym - to inwestowanie pośrednie za pomocą pożyczek (nie ma nabywania własności).

Cechą charakterystyczną dla wszystkich powyższych modeli jest to, że w procesie zbierania funduszy uczestniczyć może nieograniczona liczba fundatorów, a jego zasięg jest światowy. W każdym modelu crowdfundingu poza inicjatorem zbiórki i kapitałodawcą występuje tzw. platforma crowdfundingowa, która jest swoistym rynkiem agregującym podaż i popyt na kapitał. Platforma ta daje możliwość dotarcia do szerszej grupy zainteresowanych po obu stronach, pozwala na prezentację projektów i regulowanie procesów obsługi użyczania kapitału; może też nadzorować proces jego wydawania.

Crowdlending (oraz crowdfunding) jest szczególnie popularny na rynku nieruchomości. Daje indywidualnym inwestorom możliwość ekspozycji na rynek dotychczas zarezerwowany dla dużego kapitału, bez wszystkich problemów związanych z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Gdy deweloperzy lub specjaliści od nieruchomości komercyjnych znajdują możliwości inwestycyjne, a nie mogą lub z jakiś przyczyn nie chcą samodzielnie finansować całej inwestycji, wtedy korzystają z alternatywnego finansowania poza bankowego, w tym z finansowania społecznościowego crowdlendingu lub crowdfundingu.

Crowdfunding finansowy (udziałowy) w tym przypadku oznacza ułamkowe nabywanie własności nieruchomości poprzez nabycie części wyemitowanych udziałów lub akcji spółki celowej, która jest posiadaczem nieruchomości. Zbliża się więc do klasycznego inwestowania w jednostki udziałowe real estate investment trust (REIT), z tym że o ile REIT-y są publiczne są notowanie na giełdach papierów wartościowych, a tym samym oferują o wiele większą płynność. Z kolei crowdlending to inwestowanie via udzielanie pożyczek zazwyczaj nie daje możliwości posiadania udziałów i tym samym jest mniej ryzykowne.

Więcej o różnicach w naszym e-booku, który można bezpłatnie pobrać TUTAJ. 

Wszystkie różnice pomiędzy crowdlendingiem a crowdfundingiem w tabeli poniżej: