Mamy rekord!

Tylko polskie gospodarstwa domowe pod koniec grudnia 2020 roku trzymały na depozytach bankowych na żądanie 786,8 mld złotych. Do tego na lokatach do dwóch lat 190,2 mld zł, a na jeszcze dłuższych 25,5 mld złotych. Oznacza to, że łącznie wartość wszystkich naszych pieniędzy leżących w bankach przekroczyła okrągły bilion - wynika z danych o podaży pieniądza opublikowanych przez NBP. To po raz pierwszy w nowożytnej  historii Polski wartość depozytów przekroczyła tę magiczną wartość. Co ciekawe, w ciągu całego 2020 roku z lokat bankowych odpłynęło łącznie aż 114,7 mld złotych. Część z oszczędzających lokuje swoje nadwyżki w obligacje skarbowe, których oprocentowanie jest nieco wyższe niż średnia z lokat bankowej (ok. 2% rocznie  z obligacji skarbowych vs. ok. 0,8% rocznie z lokaty bankowej). Część z tych pieniędzy trafiła też na rynek nieruchomości i to może tłumaczyć zjawisko utrzymujących się wysokich cen mieszkań.

Źródło:

https://businessinsider.com.pl/wartosc-depozytow-bankowych-gospodarstw-domowych-przekroczyla-1-bln-zl/h04c3jl


Foto: Robert Stachnik/REPORTER / East News za Business Insider