W co inwestować w okresie wysokiej inflacji?

Coraz częściej słyszymy w mediach o inflacji i jej wpływie na nasze oszczędności.

Co to jest inflacja i jak wpływa na nasze oszczędności? Oto pytania, które zadajemy sobie coraz częściej.

Otóż inflacja, to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce (inflatio łac.- 'nadęcie'). To ukryty podatek, którego nie widzimy na co dzień, ale wpływa on na koszty i  siłę nabywczą, jakie posiadają nasze zarobki czy oszczędności. Inflacja zjada nasze oszczędności: inflacja roczna na poziomie 5% oznacza, że na koniec roku nasze oszczędności są warte właśnie o 5% mniej. Stąd, dla wielu inwestorów celem nadrzędnym jest pokonać próg inflacji w  danym roku i  to uznają za sukces.

Jaka jest inflacja w Polsce AD 2021? 
Okazuje się, że w marcu 2021 roku inflacja tzw. CPI (tzw. konsumencka czyli określająca wzrost cen dla gospodarstw domowych) w Polsce wzrosła w ujęciu rocznym aż o 3,2 proc. ? tak wynika z ostatecznego szacunku GUS. Wzrost cen żywności pozostał na poziomie 0,7 proc.  miesiąc do miesiąca (m/m), cen nośników energii na poziomie 0,1 proc. m/m, a cen paliw na poziomie 6,6 proc. m/m. Wskaźnik cen usług w marcu wzrósł z kolei do 7,3  proc. r/r z 7 proc. r/r w lutym. Wskaźnik inflacji bazowej (po wykluczeniu cen żywności i energii) wzrósł do około 3,9 proc. /r z 3,7 proc. r/r w lutym.
(źródło: https://www.analizy.pl/tylko-u-nas/27241/inflacja-w-polsce-jest-najwyzsza-od-roku-i-jeszcze-przyspieszy).

Inflacja w Polsce  jest już dwa razy wyższa niż średnia w EU.

Czy to jest koniec wzrostu cen? Niestety, większość ekspertów nie pozostawia nam złudzeń: w kolejnych miesiącach inflacja będzie jeszcze wyższa.

źródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/polska-z-najwyzsza-inflacja-w-unii-europejskiej/05ef62x).  

Co ma w takiej sytuacji zrobić Jan Kowalski, który posiada nadwyżkę finansową? Jak i gdzie powinien oszczędzać? Jak inwestować? Gdzie szukać bezpiecznego schronienia dla swoich nadwyżek? Jak chronić swoje oszczędności przed inflacją?

Podstawowym wyborem są lokaty bankowe. Niestety, oprocentowanie lokat terminowych w bankach komercyjnych działających w Polsce jest najniższe w historii i sięga ok. 0,1% w skali roku, co oznacza, że lokaty bankowe nie chronią nasze oszczędności przed inflacją. Jednocześnie polityka NBP utrzymywania niskich stóp procentowych prowadzi do groźniejszego zjawiska - pojawia się już groźba wprowadzenia opłat za utrzymywanie depozytów o czym wspominaną media ekonomiczne m.in. Business Insider (www.https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ujemne-oprocentowanie-lokat/hz540ex

Zdecydowanie lepszą opcją jest lokowanie tych nadwyżek w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Analitycy Crowder.PRO przyjrzeli się więc ofercie papierów skarbowych oferowanych przez Ministerstwo Finansów poniżej efekt tej analizy.

Obligacje Skarbu Państwa ? wybrane typy

Obecnie w kwietniu 2021 roku Ministerstwo Finansów oferuje inwestorom aż osiem różnych obligacji skarbowych. Różnią się one terminem zapadalności czyli okresem wykupu, oraz oprocentowaniem. Generalna zasada jest taka, że im dłuższy okres zapadalności  tym oferowane oprocentowanie jest wyższe. Najwyższe oprocentowanie indeksowane wskaźnikiem inflacji (obecnie ok. 4,7%) jest możliwe przy obligacjach 12 letnich. Najniższe oprocentowanie  0,5% per annum mają obligacje trzy-miesięczne. Przy zakupie tych obligacji  wartości 100 000 zł po kwartale oszczędzania inwestor zyska zaledwie 125 zł brutto. Od tego należy odjąć tzw. podatek Belki od zysków kapitałowych w wysokości 19% od tych zysków.  

Jakie są inne opcje związane z obligacjami skarbowymi?

Obligacje premiowe POS

Obligacje premiowe mają okres zapadalności 10-miesięcy. Charakteryzują się dodatkowo tym, że Skarb Państwa gwarantuje odsetki na poziomie 0,5% rocznie oraz oferuje szansę na wygranie dodatkowych pieniędzy w formie premii. Losowanie tej premii przeprowadzone  zostało 19 marca 2020 r., przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Rodzinne dwunastoletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (obligacje 12-letnie z symbolem ROD)

12-letnie Rodzinne Obligacje Skarbowe ROD są oprocentowanie najwyżej ze wszystkich oferowanych obligacji na poziomie 2,00% per annum, z roczną kapitalizacją odsetek z tym, że te 2,00 % naliczone zostanie tylko a w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, a w kolejnych rocznych okresach odsetkowych oprocentowanie naliczane będzie wg wzoru: marża 1,50% + inflacja.  

 Cechy rodzinnych obligacji dwunastoletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie jest zmienne. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,00%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych  jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej w wysokości 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji),
 • odsetki są kapitalizowane i wypłacane przy wykupie dodatkowy zysk dla nabywcy,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.
 • odsetki są kapitalizowane (co znacznie zwiększa zyskowność) i wypłacane w dniu wykupu.

Obligacje typu ROD oferują najwyższe oprocentowanie ze wszystkich oferowanych obligacji przez Skarb Państwa obecnie wynosi to ok. 4,7% rocznie (przy wskaźniku inflacji CPI -3,2%).  Jest to jedyny papier skarbowy, który realnie może ochronić nasze oszczędności przed inflacją. Jednakże, tak wysokie oprocentowanie odbywa się kosztem płynności bowiem inwestycja ma charakter długofalowy na 12 lat? są to najmniej płynne obligacje rządowe.

Obligacje 2-letnie DOS stało kuponowe

Obligacje 2-letnie (DOS0423) z oprocentowaniem 1,00% w każdym roku oszczędzania, z roczną kapitalizacją odsetek.

Cechy obligacji dwuletnich:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta),
 • oprocentowanie wynosi 1,00% i jest stałe przez okres 2 lat,
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Oprocentowanie jest stałe z roczną kapitalizacją odsetek. W pierwszym roku (okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku (okresie odsetkowym) od wartości 100 zł powiększonej o odsetki naliczone za pierwszy rok. Stałe oprocentowanie sprawia, że kupujący obligacje dwuletnie już w momencie zakupu zna wysokość odsetek, jakie otrzyma po dwóch latach oszczędzania.

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania (przedterminowy wykup) można wycofać wpłacone pieniądze (zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę, której wysokość określona jest w liście emisyjnym danej obligacji.

Obligacje 3-letnie TOZ zmiennokuponowe

Obligacje te mają okres zapadalności 3 lata. Oferowane obligacje są oprocentowaniem  na poziomie 1,10 % w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, w kolejnych sześciomiesięcznych okresach odsetkowych z wypłatą odsetek co pół roku z oprocentowaniem zmiennym liczonym wg wzoru: mnożnik 1,00 x WIBOR 6M,. Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co sześć miesięcy.  W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M). (wartość WIBOR można znaleźć np. na portal Bankier.pl (https://www.bankier.pl/mieszkaniowe/stopy-procentowe/wibor). Obecnie stawka WIBOR6m wynosi 0,25%. Oznacza, to że od 7 miesiąca posiadacz takiej obligacji zarabia na niej 0,25% rocznie (tzn. ok. 2x więcej niż na uśrednionej lokacie bankowej rocznej).

Cechy obligacji trzyletnich TOZ:

 • są w ciągłej sprzedaży (co miesiąc nowa oferta);
 • oprocentowanie jest zmienne. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 1,10%, W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M); 
 • wypłata odsetek co sześć miesięcy;
 • cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł.

Odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co sześć miesięcy. Okresy odsetkowe są wskazane w liście emisyjnym. Oprocentowanie dla drugiego i kolejnych okresów odsetkowych ogłaszane jest na stronach internetowych www.obligacjeskarbowe.plwww.gov.pl/finanse/dlug-publiczny


Źródło www.obligacjeskarbowe.pl