Poznaj nasze produkty

Pożyczki
deweloperskie

Pożyczki FLIP
z gwarancją zysku

Pożyczki
partycypacyjne

Dywidenta
PLUS

Zarabiaj jak developer

Dywidenta PLUS

Produkt DywidendaPLUS skierowana jest dla inwestorów unikających ryzyka inwestycyjnego, ale oczekujących od swojej inwestycji zysku przekraczającego oprocentowanie lokaty bankowej 
i obligacji skarbu państwa.

Nieruchomość będąca przedmiotem pożyczki będzie wynajęta dużemu operatorowi sieciowemu np. 
w przypadku małych obiektów sieci Żabki czy sieciom Biedronka, Netto,  Rossmann ? w przypadku obiektów większej wartości. Tego typu najmy mają długi ? kilkunastoletni okres ? 
i dlatego mogą być postrzegane jako relatywnie bezpieczne. 

Kalkulator inwestycji


na lokacie zarobisz

przy oprocentowaniu 0,8%

Zarobisz

400 pln

Średnie roczne oprocentowanie lokat stan na 2020 r. wg portalu najlepszelokaty.pl tworzonego na bazie danych GUS, NBP i RPP

INWESTUJĄC  W NIERUCHOMOŚCI  KOMERCYJNE 

przy stopie zwrotu 10%

Zarobisz

3000 pln

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji nieruchomości komercyjne w wysokośći 6% i 12% opracowana na bazie dotychczas przeprowadzonych transakcji Crowder.PRO