Poznaj nasze produkty

Pożyczki
deweloperskie

Pożyczki FLIP
z gwarancją zysku

Pożyczki
partycypacyjne

Dywidenta
PLUS

Zarabiaj jak developer

Pożyczki deweloperskie

To klasyczny produkt pożyczkowy o średnim ryzyku inwestycyjnym skierowany do inwestora, który oczekuje atrakcyjnego oprocentowania, kilkukrotnie przewyższającego to z lokat bankowych czy obligacji skarbowych. 

Pożyczkodawca udziela pożyczki deweloperowi, który wraz ze swoim kapitałem (ew. kapitałem bankowym) realizuje swoją inwestycję mieszkaniową, czy deweloperską. 

Pożyczki takie mają też zastosowanie w przypadku inwestycji tzw. flipperskich. Bez względu na typ inwestycji deweloper zgadza się, aby wypłata jego zysku nastąpiła dopiero po całkowitej spłacie pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem. 

Kalkulator inwestycji


na lokacie zarobisz

przy oprocentowaniu 0,8%

Zarobisz

400 pln

Średnie roczne oprocentowanie lokat stan na 2020 r. wg portalu najlepszelokaty.pl tworzonego na bazie danych GUS, NBP i RPP

INWESTUJĄC  W NIERUCHOMOŚCI  KOMERCYJNE 

przy stopie zwrotu 10%

Zarobisz

3000 pln

Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji nieruchomości komercyjne w wysokośći 6% i 12% opracowana na bazie dotychczas przeprowadzonych transakcji Crowder.PRO